آمادگی زنجیره تامین برای مقابله با ویروس کرونا

زنجیره تامین سازمان خود را برای مقابله با ویروس کرونا آماده کنید

زنجیره تامین سازمان خود را برای مقابله با ویروس کرونا آماده کنید با توجه به مقیاس و گستردگی بحران ویروس کرونا ، تهیه یک برنامه قابل‌قبول در زنجیره تامین جهت مقابله با این ویروس بسیار چالش‌برانگیز است. بدیهی است که بهترین واکنش به این شرایط، آمادگی کامل قبل از وقوع آن است زیرا پس از […]

Sustainable Environment

A step change to protect sustainable environment

Business Roundtable and Environmental Sustainability Since 1978, Business Roundtable (BRT) for the Americans corporation has been a forum to periodically issue Principles of Corporate Governance in a statement.  As a tradition, maximizing shareholder values, probably at any cost, was the focal center of the statements since 1997. With the recent movement of societies toward more […]

بلاک‌چین در مدیریت زنجیره تامین

ایجاد شبکه جدید بلاک‌چین توسط IBM جهت تسهیل در مدیریت زنجیره تامین

شرکت IBM و Chainyard از یک شبکه جدید Blockchain جهت ساده‌سازی مدیریت زنجیره تامین رونمایی کرداند. روز 30 ام مرداد 1398، شرکت IBM و Chainyard از پروژه‌ای که با همکاری یکدیگر و با استفاده از ایجاد یک شبکه جدید بلاک‌چین جهت ساده‌سازی مدیریت زنجیره تامین آغاز شده بود، رونمایی کردند. این محصول که با نام […]

گواهینامه‌های حرفه‌ای در مدیریت زنجیره تامین

گواهینامه‌های حرفه‌ای در مدیریت زنجیره تامین

انجمن تولید و کنترل موجودی آمریکا (APICS) در دنیای مدیریت زنجیره تامین، انجمن APICS یکی از شناخته‌شده‌ و معتبر ترین انجمن‌هایی است که در زمینه توسعه دانش و ارائه گواهینامه‌های حرفه‌ای فعالیت می‌کند، به‌طوری که امروزه افردای که تمایل دارند تا دانش خود را در حیطه‌های متعدد مدیریت زنجیره تامین ارتقاء داده و آن را […]